Lajmet e fundit

Starton fushata për promovimin e arsimit profesional dhe profesioneve

Përmirësimi i imazhit dhe i reputacionit të arsimit profesional dhe profesioneve në publik dhe,...
Lajmet e fundit

Nënshkrim i memorandumit për bashkëpunim mes ISHA-së dhe QAPT-së dhe takime të punës

Lajmet e fundit

Thirrjen e Katërt për të aplikuar për Fondin e Mundësive 2019

Previous
Next

HISTORI TË SUKSESSHME

Projekti Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@mk) është i mbështetur nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, ndërsa implementohet nga HELVETAS Maqedonia e Veriut, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar dhe Oda Ekonomike e Maqedonisë. Qëllimi kryesor i projektit është që të kontribuojë drejt punësimit më dinjitoz të të rinjve (15 – 29 vjeç), duke përfshirë edhe grupet e rrezikuara, në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme në aspektin social.

Që nga viti 1992 e këndej, Zvicra i mbështetë proceset e tranzicionit në Maqedoninë e Veriut. Ky bashkëpunim mbështetet në traditën zvicerane të solidaritetit dhe përgjegjësisë, dhe e reflekton rëndësinë që Zvicra ua kushton stabilitetit dhe prosperitetit të Ballkanit Perëndimor. Sot, Zvicra është në mesin e partnerëve më të mëdhenj bilateral për bashkëpunim të Maqedonisë së Veriut, duke mundësuar mbështetje financiare prej 69 milionë eurove për periudhën 2017-2020. Programi zviceran për bashkëpunim është i fokusuar në tri fusha parësore: qeverisje demokratike, punësim dhe zhvillim ekonomik, si dhe infrastrukturë dhe mjedis jetësor. Për më shumë informacione, vizitoni ueb-faqen:.

Scroll Up
Madhësia e fontit
Krijo kontrast