Author: E4E@MK

Најнови вести
E4E@MK

Вклучување на приватниот сектор за квалитетно стручно образование на идната работна сила

На 18 декември во хотел Александар Палас во Скопје се одржа конференција „Вклучување на приватниот сектор за квалитетно стручно образование“, организирана од страна на проектот

More »
Е4Е Блог
E4E@MK

Добри практики на швајцарскиот модел на стручно образование и обука

Стручните занимања нудат одлични можности за вработување и кариерен развој. Сепак, евидентна е потребата од унапредување на стручното образование во земјава. Проектот Образование за вработување во

More »
Најнови вести
E4E@MK

Старт на кампањата за промоција на стручно образование и занимања

Подобрување на имиџот и репутацијата на стручното образование и занимања во јавноста, а истовремено и мотивирање на младите лица да градат кариера во стручните занимања

More »
Е4Е Блог
E4E@MK

Иднината на образованието: Паметен избор

ТЕКСТ: МИТКО ПИШТОЛОВ, NIKLAUS WALDVOGEL – ФОТОГРАФИИ/ВИДЕА: HELVETAS, ДАНИЕЛА СТОЈАНОВА – 24 СЕПТЕМВРИ, 2019 ГОДИНА На константно променливите пазари на трудот им се потребни добро

More »
Најнови вести
E4E@MK

Потпишување на меморандум за соработка помеѓу ДПИ и ЦСОО и работни средби

Во септември 2019 година се одржaа средби меѓу инспекторите од Државниот просветен инспекторат и советниците од Центарот за стручно образование и обука со цел размена

More »
Најнови вести
E4E@MK

Креирање на образовни политики врз основа на наоди и препораки од истражувања

Триесет претставници од државни институции кои се надлежни за стручното образование и обука учествуваа на обуката „Преку квалитетни истражувања до подобри образовни политики“, реализирана од Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ).

More »
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on vk
Share on twitter
Scroll Up
Големина на фонт
Креирај контраст