Author: E4E@MK

Најнови вести
E4E@MK

Старт на кампањата за промоција на стручно образование и занимања

Подобрување на имиџот и репутацијата на стручното образование и занимања во јавноста, а истовремено и мотивирање на младите лица да градат кариера во стручните занимања

More »
Е4Е Блог
E4E@MK

Иднината на образованието: Паметен избор

ТЕКСТ: МИТКО ПИШТОЛОВ, NIKLAUS WALDVOGEL – ФОТОГРАФИИ/ВИДЕА: HELVETAS, ДАНИЕЛА СТОЈАНОВА – 24 СЕПТЕМВРИ, 2019 ГОДИНА На константно променливите пазари на трудот им се потребни добро

More »
Најнови вести
E4E@MK

Потпишување на меморандум за соработка помеѓу ДПИ и ЦСОО и работни средби

Во септември 2019 година се одржaа средби меѓу инспекторите од Државниот просветен инспекторат и советниците од Центарот за стручно образование и обука со цел размена

More »
Најнови вести
E4E@MK

Креирање на образовни политики врз основа на наоди и препораки од истражувања

Триесет претставници од државни институции кои се надлежни за стручното образование и обука учествуваа на обуката „Преку квалитетни истражувања до подобри образовни политики“, реализирана од Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ).

More »
Најнови вести
E4E@MK

Повик за апликации

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија Е4Е@mk го објавува третиот повик за апликации за 2019 година во рамките на Фондот за можности. Главната цел

More »
Share on facebook
Share on google
Share on linkedin
Share on vk
Share on twitter
Scroll Up