БЛОГ

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk) изработува и објавува авторски текстови, статии, колумни, анализи и извештаи. Текстовите обработуваат теми поврзани со формалното и неформалното стручно образование и обука како и законската регулатива која е надлежна за овие области. Во оваа секција, проектот E4E@mk објавува авторски мислења кои го промовираат формалното и неформалното стручно образование и обука како и законската регулатива. Целта на оваа активност е да се овозможи платформа за јавни дебати и дискусии како и иницијативи кои би воделе кон позитивни промени во формалното и неформалното стручно образование и обука.

Авторски текстови, статии, колумни, анализи и извештаи од наведените области се објавуваат со претходна писмена согласност од страна на авторот/изворот на објавата.

Надминување на предрасудите за попреченост со топла шолја кафе

Угостителските обуки за лица со попреченост се дел од активностите на швајцарскиот проект „Образование за вработување во Северна Македонија“. Триесет лица беа обучени да станат

Прочитајте повеќе »

Добри практики на швајцарскиот модел на стручно образование и обука

Стручните занимања нудат одлични можности за вработување и кариерен развој. Сепак, евидентна е потребата од унапредување на стручното образование во земјава. Проектот Образование за вработување во

Прочитајте повеќе »

Надминување на предрасудите за попреченост со топла шолја кафе

Угостителските обуки за лица со попреченост се дел од активностите на швајцарскиот проект „Образование за вработување во Северна Македонија“. Триесет лица беа обучени да станат

Прочитајте повеќе »

Добри практики на швајцарскиот модел на стручно образование и обука

Стручните занимања нудат одлични можности за вработување и кариерен развој. Сепак, евидентна е потребата од унапредување на стручното образование во земјава. Проектот Образование за вработување во

Прочитајте повеќе »
Scroll Up
Големина на фонт
Креирај контраст