Единица за Управување со Проектот

Курт Витрих

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Тим лидер на проект

Борис Тримчев

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Експерт за развој на стручни вештини и економија

Ивана Георгиевска

Претставник на МЦГО | Експерт за стручно образование и обука

Аница Алексова

Претставник на МЦГО | Експерт за политики и управување во образование

Небојша Мојсоски

Претставник на МЦГО | Програмски директор на МЦГО

Маја Лостова

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Раководител на финансии

Надире Селими

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Специјалист за мониторинг и мерење на резултати

Митко Пиштолов

Претставник на МЦГО | Координатор на проект и комуникации

Филип Илиев

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Технички советник за стручно образование и обука

Христина Стојаноска

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Стручен соработник

Бакија Шакировски

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Логистика

Даниела Стојанова

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија | Административна поддршка

Александра Илкова

Претставник на ХЕЛВЕТАС Северна Македонија I Административен асистент