Меморандум за соработка за спроведување на заедничка медиумска кампања

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Меморандум за соработка за спроведување на заедничка медиумска кампања

Преку заемна соработка, проектот Образование за вработување во Северна Македонија (E4E@mk), Паладиум ЛЛЦ Скопје преку проектот на USAID North Macedonia за развој на деловниот екосистем, Фондот за иновации и технолошки развој, Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика, имаат за цел да ги промовираат стручните занимања и стручното образование и обука во Република Северна Македонија. Во таа насока, беше потпишан Меморандум за соработка за спроведување на заедничка медиумска кампања која е предвидена да започне во 2019 година и да трае до 2020 година, со можност за продолжување.

 

 

 

Scroll Up