Проектни публикации

Извештај за практиките на промоција на средното стручно образование за учениците од основните училишта и родителите

Анализа - Правна рамка и ресурси во стручното образование и обука - Долга МК верзија

Анализа - Правна рамка и ресурси во стручното образование и обука - Кратка МК верзија

Извештај од истражување - Пазарна ориентираност и инклузивност на неформалното стручно образование - МК верзија

Области и форми на соработка на стручните училишта и компаниите

Анализа на финансирањето на неформалното образование и обука во Република Северна Македонија

Опис на специфичните вештини потребни за водечките компании

Scroll Up
Големина на фонт
Креирај контраст