Средба за презентација на Упатство за феријална практика

Почитувани,
Ве молиме регистрирајте го вашето присуство на соодветниот настан согласно листата доставена од ЦСОО: