Publikime të projektit

Sferat dhe format e bashkëpunimit të shkollave profesionale dhe kompanive

Orientim drejt tregut dhe gjithëpërfshirje e arsimit dhe trajnimit joformal profesional në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Scroll Up
Madhësia e fontit
Krijo kontrast