Управен одбор

Задачата на управниот одбор е да дава мислење за стратешки и политички прашања, како и да ги разгледува и дискутира извештаите за напредок и годишниот план за работа и на тој начин да обезбеди усогласеност на проектот со релевантните национални стратегии, политики и законодавство.

Членовите на управниот одбор се претставници од следниве институции организации:

1. Швајцарска агенција за развој и соработка
2. Министерство за образование и наука
3. Министерство за труд и социјална политика
4. Кабинет на вицепремиер задолжен за економски прашања
5. Совет за стручно образование и обука
6. Центар за образование на возрасните
7. Национален младински совет
8. Организација на работодавачи на Македонија
9. Стопанска комора на Македонија
10. Стопанска комора на северозападна Македонија

Scroll Up
Големина на фонт
Креирај контраст