Управен одбор

Задачата на управниот одбор е да дава мислење за стратешки и политички прашања, како и да ги разгледува и дискутира извештаите за напредок и годишниот план за работа и на тој начин да обезбеди усогласеност на проектот со релевантните национални стратегии, политики и законодавство.

Членовите на управниот одбор се претставници од следниве институции организации:

1. Швајцарска агенција за развој и соработка
2. Министерство за образование и наука
3. Министерство за труд и социјална политика
4. Кабинет на вицепремиер задолжен за економски прашања
5. Совет за стручно образование и обука
6. Центар за образование на возрасните
7. Национален младински совет
8. Организација на работодавачи на Македонија
9. Стопанска комора на Македонија
10. Стопанска комора на северозападна Македонија

Scroll Up