ВЕСТИ

Напредок во процесот за подобрување на финансирањето на стручното образование и обука

Се реализираше третата on-line средба на финансиската експертска група (ФЕГ) која работи на поддршка на Владата на Република Северна Македонија за воспоставување рамка за подобрување

Прочитајте повеќе »

Протокол за превентивни мерки при реализација на учење преку работа, феријална практика, практична обука и вежби на учениците кај работодавач

Непобитен е фактот дека стручните вештини се совладуваат исклучиво преку мануелен процес, процес на вежби, односно работен процес во реална работна средина каде теоријата ја

Прочитајте повеќе »

Пазарно ориентирано четиригодишно стручно образование и обука

Со поддршка на проектот Образование за вработување во Северна Македонија (Е4Е@мк) и Европската фондација за обука (ETF), Центарот за стручно образование и обука подготви Концепт

Прочитајте повеќе »

АМБАСАДАТА НА ШВАЈЦАРИЈА И „АЛКАЛОИД“ АД ВО ПАРТНЕРСТВО РЕАЛИЗИРААТ ОБУКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ МЛАД КАДАР СО СРЕДНА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА

Квалитетното образование и соодветната обука имаат клучна улога во регрутирањето кадар при процесот на вработување. Одговорноста е уште поголема доколку станува збор за кадар од

Прочитајте повеќе »

Стручно образование и обука – трошок или инвестиција

Во декември 2019 година Министерството за образование и наука формираше национална „експертска група за финансирање“ (ФЕГ). ФЕГ  со поддршка на проектот „Образование за вработување во

Прочитајте повеќе »

Интеграција на лицата со попреченост во пазарот на труд со поддршка од страна на дијаспората

На 31 јануари 2020 година, проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ (E4E@мк) и амбасада на Северна Македонија во Швајцарија го организираа настанот „Интеграција на

Прочитајте повеќе »

Вклучување на приватниот сектор за квалитетно стручно образование на идната работна сила

На 18 декември во хотел Александар Палас во Скопје се одржа конференција „Вклучување на приватниот сектор за квалитетно стручно образование“, организирана од страна на проектот

Прочитајте повеќе »

Старт на кампањата за промоција на стручно образование и занимања

Подобрување на имиџот и репутацијата на стручното образование и занимања во јавноста, а истовремено и мотивирање на младите лица да градат кариера во стручните занимања

Прочитајте повеќе »
Scroll Up