ВЕСТИ

Пазарно ориентирано четиригодишно стручно образование и обука

Со поддршка на проектот Образование за вработување во Северна Македонија (Е4Е@мк) и Европската фондација за обука (ETF), Центарот за стручно образование и обука подготви Концепт

Прочитајте повеќе »

АМБАСАДАТА НА ШВАЈЦАРИЈА И „АЛКАЛОИД“ АД ВО ПАРТНЕРСТВО РЕАЛИЗИРААТ ОБУКА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ МЛАД КАДАР СО СРЕДНА СТРУЧНА ПОДГОТОВКА

Квалитетното образование и соодветната обука имаат клучна улога во регрутирањето кадар при процесот на вработување. Одговорноста е уште поголема доколку станува збор за кадар од

Прочитајте повеќе »

Стручно образование и обука – трошок или инвестиција

Во декември 2019 година Министерството за образование и наука формираше национална „експертска група за финансирање“ (ФЕГ). ФЕГ  со поддршка на проектот „Образование за вработување во

Прочитајте повеќе »

Интеграција на лицата со попреченост во пазарот на труд со поддршка од страна на дијаспората

На 31 јануари 2020 година, проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ (E4E@мк) и амбасада на Северна Македонија во Швајцарија го организираа настанот „Интеграција на

Прочитајте повеќе »

Вклучување на приватниот сектор за квалитетно стручно образование на идната работна сила

На 18 декември во хотел Александар Палас во Скопје се одржа конференција „Вклучување на приватниот сектор за квалитетно стручно образование“, организирана од страна на проектот

Прочитајте повеќе »

Старт на кампањата за промоција на стручно образование и занимања

Подобрување на имиџот и репутацијата на стручното образование и занимања во јавноста, а истовремено и мотивирање на младите лица да градат кариера во стручните занимања

Прочитајте повеќе »

Потпишување на меморандум за соработка помеѓу ДПИ и ЦСОО и работни средби

Во септември 2019 година се одржaа средби меѓу инспекторите од Државниот просветен инспекторат и советниците од Центарот за стручно образование и обука со цел размена

Прочитајте повеќе »

Работна средба за програмата на ментори во компании

На иницијатива на Стопанската комора на Македонија, а поддржано од проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ беше организирана работна средба на тема: „Програма за

Прочитајте повеќе »
Scroll Up