ВЕСТИ

Потпишување на меморандум за соработка помеѓу ДПИ и ЦСОО и работни средби

Во септември 2019 година се одржaа средби меѓу инспекторите од Државниот просветен инспекторат и советниците од Центарот за стручно образование и обука со цел размена

Прочитајте повеќе »

Работна средба за програмата на ментори во компании

На иницијатива на Стопанската комора на Македонија, а поддржано од проектот „Образование за вработување во Северна Македонија“ беше организирана работна средба на тема: „Програма за

Прочитајте повеќе »

Креирање на образовни политики врз основа на наоди и препораки од истражувања

Триесет претставници од државни институции кои се надлежни за стручното образование и обука учествуваа на обуката „Преку квалитетни истражувања до подобри образовни политики“, реализирана од Институтот за стратешки истражувања и едукација (ИСИЕ).

Прочитајте повеќе »

Повик за апликации

Проектот Образование за вработување во Северна Македонија Е4Е@mk го објавува третиот повик за апликации за 2019 година во рамките на Фондот за можности. Главната цел

Прочитајте повеќе »

Феријална практика – подготовки за пилотирање

Работодавачите и наставници од средни стручни училишта учествуваа на ориентациона средба за пилотирање на феријалната практика. Се дискутираа обврските на учесниците и беа изработени планови

Прочитајте повеќе »
Scroll Up