ВИДЕА

Фонд за можности – К.А.К.

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  вработување на младиот Благојче Ивановски во хотел „Бистра“ – Маврово.

Фонд за можности – ЦЕПАК

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  вработување на младата Ивана Андонова во Инста Кафе.

Фонд за можности – Амбрела

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  прво вработување на Живко Костовски од Скопје.

Фонд за можности – Ронтис

Промотивно видео за Фондот за можности на Е4Е@мк –  прво вработување на младата Линдита Јашари во РонтисВелес.

Младинска Гаранција

Промотивно видео за Гаранција за Млади – 2019 година, постигнати резултати и можности за младите лица во Република Северна Македонија.

Саем за вработување и стручна обука БАМ, Швацарија – БАМ 1.

Информации за институции и компании за саемот за вработување и стручна обука БАМ, Швајцарија како модел за организирање на саем за стручни занимања и стручно образование во Република Северна Македонија.

Саем за вработување и стручна обука БАМ, Швацарија – БАМ 2.

Информации за ученици и родители за саемот за вработување и стручна обука БАМ, Швајцарија како модел за организирање на саем за стручни занимања и стручно образование во Република Северна Македонија.

Европска младинска картичка

Промотивно видео за Европската младинска картичка и можностите кои им ги нуди на млади лица од 15 до 29 години. 

Успешни провајдери на обуки за стручни вештини 2018

Успешно реализирани обуки во Академија Леонтиќ за стекнување на стручни вештини од страна на млади лица.

Официјално отвoрање на проектот E4E@mk

Сектори, клучни партнери и очекувани резултати од проектот Образование за вработување во Северна Македонија.

Scroll Up
Големина на фонт
Креирај контраст