Menu
Menu

ВИДЕА

Саем за вработување и стручна обука БАМ, Швацарија – БАМ 1.

Информации за институции и компании за саемот за вработување и стручна обука БАМ, Швајцарија како модел за организирање на саем за стручни занимања и стручно образование во Република Северна Македонија.

Саем за вработување и стручна обука БАМ, Швацарија – БАМ 2.

Информации за ученици и родители за саемот за вработување и стручна обука БАМ, Швајцарија како модел за организирање на саем за стручни занимања и стручно образование во Република Северна Македонија.

Европска младинска картичка

Промотивно видео за Европската младинска картичка и можностите кои им ги нуди на млади лица од 15 до 29 години. 

Успешни провајдери на обуки за стручни вештини 2018

Успешно реализирани обуки во Академија Леонтиќ за стекнување на стручни вештини од страна на млади лица.

Официјално отвoрање на проектот E4E@mk

Сектори, клучни партнери и очекувани резултати од проектот Образование за вработување во Северна Македонија.

Scroll Up
Големина на фонт
Креирај контраст